SIKÇA SORULAN SORULAR

Borularınızın standart boyu kaç metredİr?
Borularımız uPVC profillerin spiral olarak sarılmasıyla üretildiğinden, iş sahasında müşteri talebine göre istenilen uzunlukta üretilebilmektedir. Küçük çaplarda bacadan bacaya eksiz ve tek parça boru üretimi mümkündür. Boy kısıtlaması yoktur.
Borularınızın montajı nasıl yapılmaktadır? Ne tür manşon kullanıyorsunuz?
Spiral Sarımlı uPVC borular yine uPVC den üretilmiş şerit halinde manşonlar kullanılarak birleştirilir. Bu manşonlar borunun iç yüzeyine kimyasal çözücü özellikli yapıştırıcı uygulanarak yapıştırılır. Söz konusu yapıştırıcı kimyasal reaksiyonlar neticesinde PVC bağlarını çözerek, reaksiyon tamamlandığında yeni PVC bağları oluşturur.
Borularınızın dolgusu ne tür malzemeyle yapılmaktadır?
Spiral Sarımlı uPVC boruların ideal şartlarda dolgu malzemesi ,dolgu yüksekliği çapa göre değişkenlik gösteren miktarda 5-15 mm granülometriye sahip kırmataştır. Ancak 5-15mm çakıl, 15-30 mm kırmataş ve 15-30mm çakıl da başarıyla uygulanabilmektedir. Teknik şartnamemizde ve teknik kataloğun ( http://spcamlicaboru.com.tr/TK.pdf ) 25. sayfasında belirtilen yükseklilerde kırmataş- çakıl dolgu yapıldıktan sonra kazıdan çıkan geri dolgu malzemesi rahatlıkla uygulanabilir.
Ağır trafİk yükü altında dolgu üzerİne beton kaplama gereklİ mİdİr?
Teknik şartnamemizde ve teknik kataloğumzda ( http://spcamlicaboru.com.tr/TK.pdf ) belirtilen boyutlarda uygun şekilde yataklama ve dolgu kriterlerine uyulduğu takdirde boru üzerine ayrıca beton kaplamaya gerek yoktur.
Borularınızda baca ve menhol uygulaması yapabİlİyor musunuz?
Çamlıca Boru'nun taahhüdü altında yapılan işlerde Spira Pipe uPVC boru uygulamalarında pürüzsüz PVC yüzeyinin getirdiği hidrolik avantajları hattın bütününde elde edebilmek, hızlı bir üretim gerçekleştirmek için menhollerde de ( muayene bacalarında da) Spira Pipe boruları kullanılabilir.
Borularınızın İşletme ömrü ne kadardır?
Spiral sarımlı uPVC borular doğru uygulandığı takdirde 50 yıl işletme ömrüne sahiptirler.
Borularınızda uygulanan çelİk kuşak takvİyesİnİn sayısını hangİ ölçüte göre belİrlİyorsunuz?
Borularımızda uygulanan çelik kuşak takviyelerinin miktarı yapılan statik analizler sonucunda elde edilmiş maksimum, minimum dolgu yüksekliklerine ve trafik yüküne göre belirlenir.
Yerİnde üretİm tekolojİsİ bİze ne gİbİ avantajlar sağlar?
Yerinde üretim teknolojisinin başlıca avantajları aşağıda listelenmiştir;
a) Boru yarı mamüllerinin makaralara sarılı profil ve rulo halindeki çelik kuşaklar şeklinde nakliyesi, boru haline gelmiş malzemenin nakliyesinde olduğu gibi boş hacim taşımayı gerektirmediğinden nakliye açısından oldukça önemli bir avantaj sağlar.
b) Yerinde üretim teknolojisi sayesinde boru boylarında her hangi bir sınırlama olmaz, müşteri talebine göre istenilen uzunlukta üretim yapılmasına olanak tanır. Bu durum da özellikle büyük çaplarda fireyi sıfıra indirirken, küçük çaplarda ise bacadan bacaya tek parça, eksiz üretim ile birlikte sızdırma riskini tamamen ortadan kaldırır.
c) Ayrıca şantiye iş ilerleme programına göre talebe anında cevap verilebildiğinden stok maliyeti oldukça düşer.
d ) Projede herhangi bir değişiklik talebi olması durumunda istenilen yeni çapa göre üretime kolaylıkla geçilmesi.
Borularınızın anma çapı İç çapı mı dış çapı mı belİrtİr?
Spiral sarımlı upvc boruların anma çapları dış çaplardır.
Borularınızın et kalınlığı ne kadardır?
Borularımızın et kalınlıklarına ilişkin liste teknik kataloğumuzun ( http://spcamlicaboru.com.tr/TK.pdf ) 7. sayfasında yer almaktadır.